สล็อตเว็บตรงแตกหนัก
ปีนักษัตรไทย นับอย่างไร

ปีนักษัตรไทย นับอย่างไร คำนวณว่าพุทธศักราชตรงกับปีนักษัตรใด

ปีนักษัตรไทย นับอย่างไร ปีนักษัตรหรือปีจีนเป็นวงรอบ 12 ปี ที่แบ่งปีตามปฏิทินสุริยคติของไทยและประเทศในเอเชียตะวันออก เช่น จีน เวียดนาม และญี่ปุ่นเมื่อถึงวันปีใหม่ไทยหรือวันสงกรานต์สำหรับคนไทย ปีนักษัตรใหม่ ก็เริ่มต้นขึ้น คนไทยใช้สัตว์นับปีแต่ไม่มีใครรู้ว่านานเท่าไร

คนไทยก็เชื่อเช่นนั้น ใครเกิดปีนักษัตร? ราศีมักกำหนดนิสัยใจคอและโชคชะตา ดังนั้น ในสมัยโบราณคนไทยจึงมักจำปีเกิดเป็นราศี การนับปีนักษัตรไทย

ปีนักษัตรไทย นับอย่างไร

เกิดนักษัตรอะไร ปีนักษัตร 12 ราศีมีอะไรบ้าง

ปีชวด-ปีหนู

คนที่เกิดปี 2455, 2467, 2479, 2491, 2503, 2515, 2527, 2539, 2551, 2563, 2575

ปีฉลู-ปีวัว

คนที่เกิดปี 2456, 2468, 2480, 2492, 2504, 2516, 2528, 2540, 2552, 2564, 2576

ปีขาล-ปีเสือ

คนที่เกิดปี 2457, 2469, 2481, 2493, 2505, 2517, 2529, 2541, 2553, 2565, 2577

ปีเถาะ-ปีกระต่าย

คนที่เกิดปี 2458, 2470, 2482, 2494, 2506, 2518, 2530, 2542, 2554, 2566, 2578

ปีมะโรง-ปีงูใหญ่

คนที่เกิดปี 2459, 2471, 2483, 2495, 2507, 2519, 2531, 2543, 2555 , 2567, 2579

ปีมะเส็ง-ปีงูเล็ก

คนที่เกิดปี 2460, 2472, 2484, 2496, 2508, 2520, 2532, 2544, 2556, 2568, 2580

ปีมะเมีย-ปีม้า

คนที่เกิดปี 2461, 2473, 2485, 2497, 2509, 2521, 2533, 2545, 2557, 2569, 2581

ปีมะแม-แพะ

คนที่เกิดปี 2462, 2474, 2486, 2498, 2510, 2522, 2534, 2546, 2558, 2570, 2582

 

ปีวอก-ปีลิง

คนที่เกิดปี 2463, 2475, 2487, 2499, 2511, 2523, 2535, 2547, 2559, 2571, 2583

ปีระกา-ปีไก่

คนที่เกิดปี 2464, 2476, 2488, 2500, 2512, 2524, 2536, 2548, 2560, 2572, 2584

ปีจอ-ปีหมา

คนที่เกิดปี 2465, 2477, 2489, 2501, 2513, 2525, 2537, 2549, 2561, 2573, 2585

ปีกุน-หมู

คนที่เกิดปี 2466, 2478, 2490, 2502, 2514, 2526, 2538, 2550, 2562, 2574, 2586

ปีนักษัตรไทย นับอย่างไร

ปีนักษัตร แบบไทย

การเปลี่ยนปีนักษัตร แบบไทยนั้น ปีนักษัตรไทย นับอย่างไร

แบบไทยนะครับ เป็นอย่างนี้
แบบไทยแท้ๆ นับตามระบบจันทรคติไทย
คือ เริ่มเดือนอ้าย เป็นต้นไปเป็นต้นปีนักษัตร
..ซึ่งในปัจจุบัน ตามกฏหมายทางการสมัยปัจจุบันก็ได้กำหนดถูกต้องเป็นเช่นนี้แล้วครับ

ปีนักษัตรไทย นับอย่างไร คือ ให้เริ่มเมื่อวันขึ้น ๑ ค่ำเดือนอ้ายเป็นต้นไป

ปีนักษัตร ในไทยเกี่ยวกับการทำนายอย่างไร

ส่วนแบบที่ไว้ทำนายทายทักนั้น
ที่ไทยเราเอามาจากแขก
ต้องไปใช้ นับตามระบบจันทรคติแขก

ซึ่ง มีเดือนจิตรามาส เป็นเดือนแรก เป็นต้นปีนักษัตร

แต่ว่า เดือนจิตรามาส ก็ไปตรงราวเดือน ๕ จันทรคติไทย
ดังนั้น สำหรับเอาไปใช้ระบุเปลี่ยนปีนักษัตรแบบทายนัก
จะให้เริ่มเปลี่ยนปีนักษัตร เมื่อวันขึ้น ๑ ค่ำเดือน ๕ ไทยครับ

(อนึ่ง ปีนักษัตรไทย นับอย่างไร การเปลี่ยนปีนักษัตรเมื่อวันขึ้น ๑ค่ำเดือน ๕ไทยนั้น มีระบุกำหนดอย่างเป็นทางการก็มีใช้ชัดเจนสมัยรัชกาลที่ ๔ ครับ เป็นต้นมาครับ มาย้ายกลับมาให้ถูก เป็นวันขึ้น ๑ค่ำเดือนอ้าย เมื่อราวสัก 253x มานี้ ตามระบบไทยแท้ๆ)